Løsninger

Brancheløsninger

Find din branche

Udbyg efter behov

Din virksomhed forandrer sig hele tiden. Det kan vores løsninger også

Bring værdi ind i samtalen

Integrer telefoni med de forretningskritiske IT-systemer

Stor besparelse

Se, hvordan autofor- handleren Pedersen & Nielsen fik en god overraskelse, da de skiftede til ipvision.

Skift ud nu, og spar tid og ressourcer

Spar tid og ressourcer med Connect

God økonomi - Spar op til 50%

Vi ser ofte, at økonomien kan forbedres på to områder;

 • Udskiftning af selve telefonsystemet
 • Udskiftning af ISDN-linierne
 • Mere effektiv telefoni giver bedre trafikøkonomi

Udskiftning af telefonsystemet

Har du et telefonsystem stående fysisk i virksomheden, så kan du overveje, om omkostningerne hertil er løsningen værd sammenlignet med et telefonsystem i skyen (Hosted PBX):

 • I skal selv stå for den praktiske software-opdatering
 • I skal selv sætte sig ind i opdateringerne og får begrænset teknisk hjælp
 • I skal selv stå for sikkerhed og opdatering heraf
 • Brugeradministrationen er tidskrævende
 • Den teknologiske udvikling for fysiske PBX'er følger ikke med markedsudviklingen
 • Fastnettelefonien integrerer ikke med mobiltelefonien, så vigtig funktionalitet udhules

Redskaber til mere effektiv telefoni

Ved at skifte omstilling og linier og samle det hele hos os, får du adgang til omfattende funktionalitet, som udvikles og vedligeholdes af os. Funktionalitet, som giver din virksomhed nogle effektivitetsgevinster, som gamle fysiske telefonsystemer sjældent kan tilbyde;

 • Visning af tilgængelighed gør, at enhver medarbejderne kan se, om en kollega er tilgængelighed. Det sparer en masse unødige opkald
 • Telefonifunktionerne virker både på IP-telefoner, smartphones og softphones og også på tværs af flere forskellige mobilnetværk, hvilket giver fuld udnyttelse af funktionaliteten
 • Integrer telefonsystemet med kontorsystemer, CRM og ERP-systemer. Det gør det muligt at løse rutineopgaver på mindre tid, fordi de relevante data til samtalen gøres tilgængelige, når opringningen indløber

Læs, hvordan autoforhandleren "Pedersen & Nielsen fik en positiv økonomisk overraskelse, da de skiftede til ipvision.Er du interesseret i at drøfte fordele, omstilling og moduler, så ring 8888 7777, eller book et møde.