Wi-Fi

Indendørs Wi-Fi dækning
Få Skype for Business til virke overalt i firmaet

Brug af mobile enheder stiller krav om komplet indendørs Wi-FI dækning

Vi kan levere såkaldt fuld WLAN-kapabilitet i hele din virksomhed. Vi tilbyder en hovedsædeløsning og en detailkædeløsning. Begge kan integrere med en eksisterende Active Directory/RADIUS infrastruktur, og det giver dig et sikret internt netværk.

Fordele ved Wi-Fi

Nemt at sætte i drift
Det er nemt og hurtigt at sætte enhederne op fysisk, og konfigurationen foretages fra centralt hold. Det understøtter featurerige WLAN og er let at skalere indenfor og mellem lokationer.
Robust sikkerhed
Løsningen beskytter interne aktiver og blokerer malware og isolerer følsom trafik fra resten af netværket.
Let adgang for brugere
Brugere skal ikke logge på, når de bevæger sig mellem access points, og løsningen understøtter gæsteadgang.
Høj performance
Løsningen giver høj performance på data, tale og video på brugernes forskellige mobile enheder.

Wi-Fi Access Points

Detailkædeløsningen benyttes til at opbygge Wi-Fi infrastruktur i en kædes filialer. Opsætning og konfiguration er let. Når det første access point er konfigureret, vil de efterfølgende access points, der tilsluttes, automatisk udvide netværkets dækning med identiske services.

Overvågning og konfiguration foretages centralt for alle access points via den virtuelle controller. Løsningen kan styres via en tilgængelig cloud service.

3 typer

Mindre virksomheder
Aruba Instant 103 giver omkostningseffektiv dual-band Wi-Fi-dækning i mindre virksomheder (.11n 100 serie)

Mellemstore virksomheder
Aruba Instant 205 er et multifunktionelt Wi-Fi access point, der maksimerer mobilenheders performance i mellemstore virksomheder (.11ac 200 serie)

Store virksomheder
Aruba Instant 225 har høj load og density og kan booste mobilenheders performance op til 3 gange i store virksomheder (.11ac 225 serie)

Få et tilbud på indendørs Wi-Fi dækning

Rådgivning og salg


+45 8888 7777

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 8:30 - 16:30
Fredag kl. 8:30 - 16:00